webová řešení

Typografie aneb naučme se psát správně

Číst a psát umíme všichni. Ale přestože ovládáme gramatiku, ne vždy náš text dobře vypadá, ne vždy se nám cizí text dobře čte. A to ať už zkoumáme webovou stránku, vytištěné poznámky, leták či jiné texty. A proč tomu tak je? Spousta spisovatelů zapomíná na typografické zásady.

Typografie

Typografie se zabývá písmem, jeho výběrem, použitím a sazbou. Usnadňuje čtení, učení a celkové vnímání textu. Mimo to také zlepšuje dojem pro čtenáře. Stránky, prezentace, referáty či poznámky, které respektují typografii, navíc působí mnohem profesionálněji.

Při publikování textů na internetu se užívá otevřený formát. U přenosu dat není zaručena existence stejného písma pro reprodukování textu. V otevřeném formátu vzhled písma není prioritou pro sazbu, důležitý je význam zaznamenaného znaku.

U otevřeného formátu (RTF, HTML …) se nedá hovořit o typografické úpravě. Typografie se týká vzhledu výstupu na straně uživatele. Způsob publikování v HTML a CSS je jen přenosem dat a k formátování dochází až na základě možností a podmínek koncového uživatele. HTML tak nechává volnost uživateli pro přizpůsobení obsahu podle jeho potřeb.

Typografický tahák

Připravili jsme pro vás malý typografický tahák, který obsahuje řadu tipů a rad, jak správně zapisovat české, mnohdy ošemetné, termíny.

Fonty písma

Pro nadpisy je lepší písmo bezpatkové, pro souvislý text písmo patkové. Pro weby se však spíše používá bezpatkové písmo, protože pro zobrazovací zařízení je lépe čitelné. Další rozdělení typů písma je na proporcionální, které má různou šířku znaků, a neproporcionální. Těchto typů písem, se stejně širokými znaky, však není tolik.

 • nehodí se kombinovat mnoho typů písma – stačí odlišit nadpis a text
 • stejně tak nepěkně působí míchání přílišného množství barev – více než tři barvy by se na jedné stránce nebo v dokumentu neměly objevit
 • pokud chceme zvýraznit část textu, určitě není dobré používat podtržení, které si uživatelé internetu pletou s odkazy – vhodnější je například kurzíva nebo tučné písmo

Předložky a spojky

Slabičné předložky jako „u“, jednohláskové neslabičné předložky jako „k“ a spojky jako „a“ nemají viset na konci řádku. V případě responzivních webových stránek se nedá zaručit, že budou předložky a spojky vždy na novém řádku, společně se slovem, ke kterému patří. Je zde tedy potřeba použít tzv. „tvrdou mezeru“, která je v HTML zapisuje jako  .

Zkratky slov

 • mezi iniciálovými zkratkami institucí, států atd. se nepíší mezery ani tečky – OSN, USA, NATO
 • pokud je zkratka tvořena prvními písmeny slova, tečka za ní být musí – apod., atd., aj.
 • u zkratek jako s.r.o. nebo a.s. se za tečkami mezera nepíše.

Čísla

 • nižší číselné údaje se mohou v souvislém textu psát slovně, avšak není to pravidlem
 • číselně píšeme vždy letopočty
 • při psaní peněžních hodnot, oddělujeme trojčíslí mezerami
 • při spojení čísel se zkratkami (100 m, 25,5 kg, 1 200 Kč, ale i 10 %) je mezi číslem a zkratkou mezera – v tomto případě čteme daný text jako „sto metrů“ apod
 • ovšem můžeme se setkat i s variantou, kde se mezera mezi číslem a jednotkou nepíše – rozdíl zjistíme až přečtením textu, který čteme jako „stometrový“ apod.
 • telefonní čísla jsou přehlednější, pokud se dělí na trojčíslí oddělená mezerami

Datum a čas

 • hodiny a minuty jsou odděleny tečkou nebo dvojtečkou bez mezer – 11.00 nebo 5:56:13
 • datum musí být zapsán s tečkou po číslovce a mezerou po tečce
 • den se vyjadřuje arabskou číslicí
 • měsíc buď slovně nebo arabskou či římskou číslicí s tečkou
 • datum vyjádřené pouze čísly se opět nesmí dělit do dvou řádek

Interpunkční a jiná znaménka

 • za interpunkčními znaménky, uvozovkami, závorkami samozřejmě mezera nesmí chybět
 • ovšem často se chybuje například při psaní pomlčky, znaku & či § – ve větě musí být mezera před i po nich
  • pokud pomlčka nahrazuje „až“ nebo „versus“ (zápas Německo–Francie, otevírací doba 10–18 hodin), mezera se nepíše
  • stejné bezmezerové pravidlo platí také pro spojovník (bude-li, česko-anglický slovník, Plzeň-město)
 • hvězdička a křížek, grafické výrazy pro narození a úmrtí, se píší těsně za slovo
 • lomítko se obyčejně píše bez mezer
Naše reference
Tvorba www stránky pro pražský hotel v centru metropole Tvorba jednoduchého a moderního webu Moderní responzivní plný funkcí pro plzeňskou cestovní kancelář
zobrazit další
Napsali o nás
Firma BECORP navrhovavala zcela samostatně a iniciativně podněty, které jako neprofesionál v tomto oboru velmi oceňuji. Samotné zpracování zadaného úkolu proběhlo v termínu. Vzhledem k tomu, že jsem ponechala designovou úpravu stránek plně v kompetenci zástupců firmy, ...
zobrazit další
Naši klienti
REALITY FLASH s.r.o.Ferratum Czech s.r.o.TS Plzeň a.s.Václav KoudelaVáclav KoudelaModul Servis s.r.o.Assessment Systems International s.r.o.idioma s.r.o.Fuji Koyo Czech, s.r.o.PRO TRAVEL CK s.r.o.
Blog o webdesignu
4. díl: Přehledný design aneb Jak rozjet nový internetový obchod

Poslední 4 týdny se vám pokoušíme sepsat ty nejdůležitější kroky, díky kterým dosáhnete se svým novým internetovým obchodem lepších výsledků. Dnes se opět podíváme na další, velmi důležitý prvek, kterým je vzhled a celkový design e-shopu. 3 vteřiny a pryč Jakmile se vám podaří přivést na stránku potenciálního zákazníka, je velmi důležité jej na stránce udržet a následně přimět k prodeji. A samotný design vašeho obchodu je v tomto směru velmi důleižtým aspektem. Dle studií stačí uživateli pouhé 3 vteřiny, aby se rozhodl, zda-li na www stránce ...

zobrazit blog - zobrazit novinky

POUŽÍVÁME COOKIES - OK